Vid termisk sprutning smälts antingen tråd eller pulver i en gaslåga eller ljusbåge. Sedan flyger partiklarna i hög hastighet mot maskindetaljen. När partiklarna träffar detaljen mikrosvetsar de sig fast och bildar ett skikt. Vi har ett stort lager av olika typer av pulver och trådar eftersom våra kunder efterfrågar många olika typer av egenskaper på skikten. T.ex hårda skikt, skikt med låg friktion, elektriskt isolerande skikt, eller korrosionsskyddande skikt för att nämna några. Vill du veta hur vi kan hjälpa dig ? Hör av dig!