Påsvetsning

Vi utför påsvetsning av slitytor, klippytor, glidytor mm.
Några exempel är:
Extruderskruvar, belägges med stellitmaterial.
Transportskruvar, belägges med Cr/Ni-wolframkarbid.
Klippverktyg till stålindustrin, belägges med Cr/Ni/W
Pressverktyg, belägges med hårdbrons (Ampco).
Omrörarhjul/presskruvar till pappersinustrin mm.

Pulversvetsning

Pulversvetsning innebär att man samtidigt som man värmer upp detaljer så doserar man ut metallpulver i flamman som sedan smälter och löder fast i grundmaterialet. Används för att bland annat reparera sprickor i gjutjärn. Används även för att hårdgöra ytor för att hindra slitage.

Specialsvetsning

Med specialsvetsning menar vi svetsning av stål som inte tillhör gruppen konstruktionsstål. Vi har inriktat oss på stål i gruppen verktygsstål, seghärdningsstål, duplexmaterial, rostfria stål, koboltlegeringar och gjutjärn.

Vi utför också svetsarbeten i olika icke järn legeringar som aluminium, aluminiumlegeringar och kopparlegeringar som t ex aluminiumbrons och manganbrons.

Plasmasvetsning

Plasmapåsvetsning med pulver har de senaste åren fått en ökad användning inom tillverkningsindustrin när man eftersträvar högkvalitativa påsvetsar, exempelvis för ventiler, turbindetaljer, plastextruderskruvar, etc.

En pilotbåge inne i brännaren tänder på plasmabågen, som sedan överförs till detaljen, tillsatsmaterial i pulverform sprutas in i plasmat och en homogen högkvalitativ påsvets med mycket låg insmältning av basmaterial erhålls.

Metodens största fördel är den mycket låga uppsmältning av grundmaterialet i svetsgodset. Tunna påsvetsar (≥ 1,5 mm) kan läggas på med hög kvalitet. Påsvetsen blir också
mycket slät, vilket innebär liten efterbearbetning. Eftersom energin i plasmabågen är koncentrerad tillförs inte detaljen så mycket värme som vid konventionell påsvetsning.