Här finns filmer som berättar om våra tjänster. Du finner även en film som går på djupet när det gäller de olika termiskt sprutade skikten. Genom att se den får du en inblick vad man kan åstadkomma med hjälp av termisk sprutning.