Skandinavisk Ytförädling AB

Nyckeln till lönsamhet och styrka finner du hos oss. Vi har specialiserat oss på Termisk sprutning, reparations- och underhållssvetsning, förebyggande underhåll samt skärande och slipande bearbetning.

Vår affärside är att vi skall hjälpa industrin att spara pengar. Detta gör vi genom att reparera skadade och slitna delar med rationella och säkra metoder. På delar som är utsatta för slitage gör vi kvalitetshöjande ytbeläggningar i förebyggande syfte. Vi gör även ytbeläggningar för att uppnå speciella egenskaper som tex. högfriktion, lågfriktion, högt korrosionsmotstånd, värmeisolerande skikt, värmeledande skikt med flera.

Det finns inget dyrare än kasserade detaljer. Ofta är det bara några gram bortnött material som gör att dyrbara maskindelar måste skrotas. Dessa delar kan ofta repareras på ett rationellt och lönsamt sätt och samtidigt göras bättre än nya originaldelar. Vi ger det som är slitet nytt liv.

På industrin förekommer många olika typer av förslitningar. Inga förslitningsproblem är lika. Vi definierar slitage typen och orsaken och väljer därefter tillsatsmaterial och applikationsmetod som ger maximal livslängd.

Det finns mycket stora pengar att spara! Genom kvalitetshöjande ytbeläggningar som anpassas till driftbetingelserna går det att öka livslängden flera gånger på utsatta delar. En ökad livslängd på en sliten del betyder också minskad reservdelsförbrukning, minskade arbetsinsatser vid demonteringen och montage, ökad tillgänglighet på producerande maskiner samt ibland också bättre kvalitet på de produkter som produceras. Detta gör att vi allt oftare anlitas av maskintillverkare som före leverans till sina kunder låter behandla utsatta förslitningsdelar för att på så sätt kunna leverera en produkt med längre livslängd. Se vår informationsfilm om Termisk sprutning. Titta på den här!

Vi har kunnandet och resurserna och vi håller oss hela tiden a-jour med den tekniska utvecklingen. Vid svetsning använder vi de mest kvalificerade tillsatsmaterial och metoder som gör jobbet bättre och rationellare. Specialsvetsning gör vi i svårsvetsade stålkvaliteter, gjutjärn, bronslegeringar, aluminiumlegeringar eller kombinationer av olika material. Termisk sprutning utför vi på de flesta material och objekt, såväl små som stora. Vi har utrustningar för sprutning av metaller, keramer och plast. Vi väljer tillsatsmaterial som är anpassade till driftbetingelserna och ger därför den belagda ytan optimal styrka mot slitage eller korrosion. Utvändig eller invändig beläggning? Runt eller plant objekt? Det spelar ingen roll. Vi har utrustningen som krävs. Vi tillämpar morgondagens ytbeläggningsteknologi redan idag. Vi definierar slitagetypen och orsaken och väljer därefter tillsatsmaterial och beläggningsmetod.

Inget är främmande för oss, vi trivs när vi måste söka nya lösningar till svåra reparations- och underhållsproblem. Vi arbetar med uppdrag både på sikt och med snabba insatser vid haverier.

Vi samarbetar med branschens bästa, detta innebär att vi samarbetar med världens ledande tillverkare av material och utrustningar för specialsvetsning och termisk sprutning samt att vi har tillgång till en samlad applikationserfarenhet från hela industrin.

Vårt kvalitetsmål är att kunna leverera produkter som uppfyller kundens önskemål beträffande ytegenskaper, måttnoggrannhet och leverans tid. Vi har inte något ISO 9000 certifikat men vi arbetar efter egen kvalitetsmanual som är granskad och godkänd av flera av våra mest krävande kunder. Flera av våra sprutoperatörer är certifierade ETS-operatörer (European Thermal Sprayer) vilket borgar för hög kvalitet på våra beläggningar.