Molybden är ett självsmörjande ickeskärande material. Bilden visar lokaxlar som är termiskt sprutade med molybden på de ytor där hjulen trycks på med stor kraft. Vid hjulbyte vill man kunna dra av och trycka på nya hjul utan att ytan skadas. Då är 99,9% ren molybden ett utmärkta material. Det används ofta där man vill minska friktionen mellan två stålytor som glider mot varandra.