Slithylsor till pumpar belagda med keramik (svart kromoxid) eller med kromnickelmaterial för att öka slitstyrka och korrosionsmotstånd.
Livslängd upp till 8 gånger längre än en obelagd slithylsa.