Den 19 september håller vi föredrag om Termisk sprutning på
underhållstekniskt center i Trollhättan. Med oss är även
Mathias Karlsson från Sulzer Metco och Olav Norheim från HC Starck.
Om någon är intresserad att deltaga så skickar vi gärna över programmet. Deltagandet är gratis.