Beläggningar med koppar används ofta för att leda elektricitet. På bilden ser vi ett stort lock till en elektrisk ugn som belagts med koppar av just den anledningen. Efter att locket blivit sprutat tas maskeringar bort och överflödig koppar slipas ner. Vill man däremot motverka elektrisk ledningar kan man belägga detaljer med aluminiumoxid istället.