Vi PTA (plasma transferred arc) svetsar ytan på rotorer till sockerindustrin så de återfår sin ursprungliga diameter. En ca två ton stor detalj som annars hade kasserats och kostat sockerindustrin miljoner varje år. På ena bilden syns en av våra svetsare John, som håller på att färdigställa en av dem. På den andra bilden ser vi Stefan som bearbetar en annan rotor till rätt diameter.