Go to Top

slipning

Reparation av hydralaxel

link icon

En nedsliten hydralaxel får nytt liv. Här beläggs den med volframkarbid genom HVOF-sprutning. Volframkarbid tillhör en liten grupp metaller som räknas till de hårdaste ämnena efter diamant. Efter sprutning slipas axeln till en ytfinhet med Ra värde 0,1.

Ökat slitagemotstånd av tätningsläge på pumpaxlar

link icon

Här ser vi de tre stegen i processen att belägga pumpaxlars tätningsläge med ett keramiskt skikt. Syftet med att belägga tätningsläget med keramik är att livslängden på tätningsläget ökar upp till tio gånger jämför med en vanlig rostfri yta. På översta bilden har läget försvarvats för att skapa plats åt keramiken, sedan sprutas keramiken på genom plasmasprutning. Till sist slipas läget till en mycket fin yta med mycket lågt RA Läs mer

Svarvning, slipning, fräsning, arborrning, borrning och balansering.

link icon

I vår maskinhall finns maskiner för svarvning, slipning, fräsning, arborrning, borrning och balansering. Vi arbetar både med manuella och styrda maskiner. Teamet i maskinhallen består av sju personer som alla besitter många år av erfarenhet och kunskap. På bilderna ser vi några av dem. Främst bearbetas maskindetaljer som vi belagt med termiskt sprutade skikt, men vi legotillverkar även nya detaljer från scratch, exempel på detta är pumpaxlar till shipping-industrin.