Go to Top

Vi som jobbar här

Det är vi som gör det möjligt.

För att ständigt göra våra kunder nöjda krävs stor kunskap och den senaste tekniken. Det är vi som står för kunskapen.

Jens Ekelund

Platschef
Tel. 0413-60 304
Direkt 0413-574 491

Ingvar Persson

VD
Tel. 0413-60 304
Direkt 0413-574 490

Fredrik Svanlund

Verkstadssamordnare

Evert Andersson

Maskinbearbetning

Anette Lund

Maskinbearbetning

Stefan Svensson

Maskinbearbetning

Björn Bergström

Termisk sprutning

Kent Palmblad

Svets

Benny Molin

Svets

Jesper Jönsson

John Hallström

Rikard Andersson

Tina Andersson

Ekonomiansvarig