Go to Top

augusti 2020

Pulversvetsning

link icon

Pulversvetsning är en metod där vi smälter ett pulver med acetylen och syrgas som sedan portioneras ut på detaljen. Detaljen kan exempelvis ha sprickor, hål eller liknande som behöver repareras. Eller som bilderna visar, där vi belägger en klingas tänder med Volframkarbid för att den ska hålla längre. Idag är pulversvetsning en ganska ovanlig metod då många av de som behärskar metoden har gått i pension. Då är det bra Läs mer

42 kvm bläster

link icon

I vår bläster på 42kvm blästras alla detaljer innan de ska beläggas med termiskt sprutade skikt. I de flesta fall består processen av tre steg: blästring, beläggning med bindemedel, och sist beläggning med det skikt, med den specifika egenskap som kunden önskar. Hylsan på bilden skall beläggas med manganbrons som ger bra glidytor för de detaljer som skall röra sig inne i hylsan. Den vita ”sanden” består av små korn Läs mer

Vilket ytskikt behöver du på din maskindetalj?

link icon

Vid termisk sprutning smälts antingen tråd eller pulver i en gaslåga eller ljusbåge. Sedan flyger partiklarna i hög hastighet mot maskindetaljen. När partiklarna träffar detaljen mikrosvetsar de sig fast och bildar ett skikt. Vi har ett stort lager av olika typer av pulver och trådar eftersom våra kunder efterfrågar många olika typer av egenskaper på skikten. T.ex hårda skikt, skikt med låg friktion, elektriskt isolerande skikt, eller korrosionsskyddande skikt för Läs mer

Vi hjälper till att renovera Nationalmuseum i Köpenhamn

link icon

Just nu renoveras Nationalmuseum i Köpenhamn. Som underleverantör till ett danskt företag har vi fått uppdraget att renovera alla hörnjärn till fönsterna, ca 2500st. Hörnjärnen blästras och flamsprutas med det rostskyddande materialet zink för att stå emot väder och vind en lång tid framöver. Foto Nationalmuseum: Holger Ellgaard.

Svetsning av matarskruv till shipping-industrin

link icon

Ett vanligt uppdrag för oss är att få maskindetaljer att hålla längre, det vill säga stå emot slitage så att onödiga driftstopp uppstår. Detta kan uppnås både med termisk sprutade skikt och svetsade skikt. På bilderna ser vi matarskruvar till shipping-industrin som beläggs med ett mycket slitstarkt svetsat skikt.