Go to Top

oktober 2020

Beläggning med elektrisk ledning

link icon

Beläggningar med koppar används ofta för att leda elektricitet. På bilden ser vi ett stort lock till en elektrisk ugn som belagts med koppar av just den anledningen. Efter att locket blivit sprutat tas maskeringar bort och överflödig koppar slipas ner. Vill man däremot motverka elektrisk ledningar kan man belägga detaljer med aluminiumoxid istället.

Reparation av lagerläge

link icon

Stort nedslitet lagerläge på en detalj till en stenkrossningsmaskin beläggs med kromstål. En perfekt beläggning för att bygga upp nedslitna ytor till sitt ursprungliga mått.

Reparation av hydralaxel

link icon

En nedsliten hydralaxel får nytt liv. Här beläggs den med volframkarbid genom HVOF-sprutning. Volframkarbid tillhör en liten grupp metaller som räknas till de hårdaste ämnena efter diamant. Efter sprutning slipas axeln till en ytfinhet med Ra värde 0,1.

Ökad värmeledning genom beläggning med aluminium.

180 cm långa värmestavar beläggs med aluminium för att skapa ett kornig skikt. Tack vare det korniga skiktet ökar stavarnas totala värmeledande yta. På så sätt ökar värmestrålningen från staven. Stavarna sitter monterade i tågvagnar och värmer upp kupén för resenärerna.

Ökat slitagemotstånd av tätningsläge på pumpaxlar

link icon

Här ser vi de tre stegen i processen att belägga pumpaxlars tätningsläge med ett keramiskt skikt. Syftet med att belägga tätningsläget med keramik är att livslängden på tätningsläget ökar upp till tio gånger jämför med en vanlig rostfri yta. På översta bilden har läget försvarvats för att skapa plats åt keramiken, sedan sprutas keramiken på genom plasmasprutning. Till sist slipas läget till en mycket fin yta med mycket lågt RA Läs mer