Go to Top

Mig/Mag

Svetsning av matarskruv till shipping-industrin

link icon

Ett vanligt uppdrag för oss är att få maskindetaljer att hålla längre, det vill säga stå emot slitage så att onödiga driftstopp uppstår. Detta kan uppnås både med termisk sprutade skikt och svetsade skikt. På bilderna ser vi matarskruvar till shipping-industrin som beläggs med ett mycket slitstarkt svetsat skikt.