Go to Top

reparation

Reparation av hydralaxel

link icon

En nedsliten hydralaxel får nytt liv. Här beläggs den med volframkarbid genom HVOF-sprutning. Volframkarbid tillhör en liten grupp metaller som räknas till de hårdaste ämnena efter diamant. Efter sprutning slipas axeln till en ytfinhet med Ra värde 0,1.

Ökat slitagemotstånd av tätningsläge på pumpaxlar

link icon

Här ser vi de tre stegen i processen att belägga pumpaxlars tätningsläge med ett keramiskt skikt. Syftet med att belägga tätningsläget med keramik är att livslängden på tätningsläget ökar upp till tio gånger jämför med en vanlig rostfri yta. På översta bilden har läget försvarvats för att skapa plats åt keramiken, sedan sprutas keramiken på genom plasmasprutning. Till sist slipas läget till en mycket fin yta med mycket lågt RA Läs mer

Reparation av grenrör genom pulversvetsning (Eutalloy)

link icon

Sprickor i grenrör av gjutjärn kan betyda slutet för grenröret, om man inte kan konsten att laga det. Vi får varje år grenrör skickade till oss från alla möjliga platser i Sverige. Tack vare vårt kunniga team på svetsavdelningen kan vi laga dem genom pulveravetsning. En metod som speciellt då man svetsar i gjutjärn kräver en otrolig fingertoppskänsla. På bilden ser vi ett lagat grenrör.