180 cm långa värmestavar beläggs med aluminium för att skapa ett kornig skikt. Tack vare det korniga skiktet ökar stavarnas totala värmeledande yta. På så sätt ökar värmestrålningen från staven. Stavarna sitter monterade i tågvagnar och värmer upp kupén för resenärerna.