Go to Top

Ökad värmeledning genom beläggning med aluminium.