Go to Top

Föredrag på underhållstekniskt center i Trollhättan.

Den 19 september håller vi föredrag om Termisk sprutning på
underhållstekniskt center i Trollhättan. Med oss är även
Mathias Karlsson från Sulzer Metco och Olav Norheim från HC Starck.
Om någon är intresserad att deltaga så skickar vi gärna över programmet. Deltagandet är gratis.

Lämna ett svar