I vår bläster på 42kvm blästras alla detaljer innan de ska beläggas med termiskt sprutade skikt. I de flesta fall består processen av tre steg: blästring, beläggning med bindemedel, och sist beläggning med det skikt, med den specifika egenskap som kunden önskar. Hylsan på bilden skall beläggas med manganbrons som ger bra glidytor för de detaljer som skall röra sig inne i hylsan. Den vita ”sanden” består av små korn av aluminiumoxid. I blästern får vi in detaljer upp till 8 meter långa.