Se filmen där de termiskt sprutade skikten sätts på prov.