Go to Top

Archives

Tag Archives: svetsning

Pulversvetsning

link icon

Pulversvetsning är en metod där vi smälter ett pulver med acetylen och syrgas som sedan portioneras ut på detaljen. Detaljen kan exempelvis ha sprickor, hål eller liknande som behöver repareras. Eller som bilderna visar, där vi belägger en klingas tänder med Volframkarbid för att den ska hålla längre. Idag är pulversvetsning en ganska ovanlig metod då många av de som behärskar metoden har gått i pension. Då är det bra Läs mer

Svetsning av matarskruv till shipping-industrin

link icon

Ett vanligt uppdrag för oss är att få maskindetaljer att hålla längre, det vill säga stå emot slitage så att onödiga driftstopp uppstår. Detta kan uppnås både med termisk sprutade skikt och svetsade skikt. På bilderna ser vi matarskruvar till shipping-industrin som beläggs med ett mycket slitstarkt svetsat skikt.

PTA (plasma transferred arc) svetsning

link icon

Vi PTA (plasma transferred arc) svetsar ytan på rotorer till sockerindustrin så de återfår sin ursprungliga diameter. En ca två ton stor detalj som annars hade kasserats och kostat sockerindustrin miljoner varje år. På ena bilden syns en av våra svetsare John, som håller på att färdigställa en av dem. På den andra bilden ser vi Stefan som bearbetar en annan rotor till rätt diameter.