I den här filmen får vi träffa några av största svenska aktörerna inom fordon, flyg och försvarsindustrin. Den gemensamma nämnaren för de tre är att de alla avvänder sig av termisk sprutning som en avgörande del i sin tillverkning.

Läs mer om termisk sprutning här.